2011

[ besökare online ]
E-post FAQ
Hur lägger jag upp min e-postadress i Outlook Express för Windows?

1. Öppna programmet.

2. Välj menyn Verktyg -> Konton.

3. Välj att lägga till ny e-post (-adress).

4. Nu startas en installationsguide.

5. Skriv in ditt namn, t ex Jan Svensson. Gå vidare.

6. Skriv in den e-postadress ni valt, t ex info@dindomän.se. Gå vidare.

7. Skriv in e-postserver för inkommande samt utgående e-post:

Inkommande e-postserver (POP3): är kopplat till ditt webhotell eller den server där din e-post finns. (Telia, Comhem, Tele2, Home) Titta i den information du fått om din e-postadress, med inloggningskoder etc.

Utgående e-postserver (SMTP): använd din Internetleverantörs SMTP

8. Skriv in ditt användarnamn (din e-postadress, t ex namn@dindomän.se) och ditt lösenord. Notera att ni måste skriva in dessa uppgiftena exakt. Gå vidare och avsluta.

9. Nu är ert konto installerat.

10. Välj sedan "Skicka/ta emot" i verktygsraden i programmet.

För att installera flera konton gör ni om punkt 3-8.
Det går inte att skicka eller ta emot e-post?

Kontrollera att ni lagt in rätt uppgifter för (detta måste stämma exakt, med stora och små bokstäver):

- Utgående e-postserver: den information du fått ang din e-postadress, med inloggningskoder etc.
- Ingående e-postserver: din Internetleverantörs SMTP server.
- Rätt kontonamn och lösenord.
- Kontrollera även att ni är korrekt uppkopplade mot Internet.
Bifogade filer försvinner när jag skickar eller tar emot e-post - varför?

Detta drabbar vanligtvis användare med Outlook eller Outlook Express. Felet är en programbugg som gör att programmet inte förstår att en bifogad fil finns med i e-postmeddelandet. Oftast räcker det med att skapa ett helt nytt e-postmeddelande eller skicka om samma e-postmeddelande. Du kan även använda webmailen om du inte skulle komma åt den bifogade filen via ditt e-postprogram.
Vår e-post skickas men når inte fram till mottagaren?

Kontrollera att mottagaradressen stämmer. Om brevet inte kommer i retur har brevet nått fram. Kommer brevet i retur finns inte mottagaradressen. Vanligtvis står det i returbrevet 'Mailer-Daemon' som avsändare.
Hur tar jag bort e-post från en viss avsändare (Outlook Express för Windows)?

1. Öppna programmet.

2. Klicka på menyn Verktyg -> Regler för meddelande.

3. I fönstret som öppnas klickar du på "Ny".

4. I fönstret som öppnas kryssar du för "Där raden Från innehåller personer" i ruta 1.

5. I ruta 2 kryssar du för "Ta bort det".

6. Ändra namnet på regeln till önskat namn eller låt redan angivet namn stå kvar.

7. I ruta 3 klickar du på länken "innehåller personer".

8. I fönstret som öppnas skriver du in e-postadressen som du vill att regeln skall gälla för, t ex info@spam.com, och klicka på "Lägg till".

9. Stäng alla fönster genom att klicka OK. Nu kommer alla e-post från info@spam.com automatiskt placeras i mappen Borttaget.
Hur tar jag bort e-post som innehåller ett visst ord eller en fras i ämnet (Outlook Express för Windows)?

1. Öppna programmet.

2. Klicka på menyn Verktyg -> Regler för meddelande.

3. I fönstret som öppnas klickar du på "Ny".

4. I fönstret som öppnas kryssar du för "Där ämnesraden innehåller vissa ord" i ruta 1.

5. I ruta 2 kryssar du för "Ta bort det".

6. Ändra namnet på regeln till önskat namn eller låt redan angivet namn stå kvar.

7. I ruta 3 klickar du på länken "innehåller vissa ord".

8. I fönstret som öppnas skriver du in ordet eller frasen som du vill att regeln skall gälla för, t ex ordet "viagra", och klicka på "Lägg till".

9. Stäng alla fönster genom att klicka OK. Nu kommer alla e-post med ordet "viagra" i ämnet automatiskt placeras i mappen Borttaget.
Min e-postlåda töms inte helt eller är full - vad är fel och hur löser jag det?

Detta orsakas förmodligen av något av följande. Notera att när du inte kan ta emot e-postmeddelanden på grund av att de inte kan lagras. Då ditt utrymme är fullt studsar meddeladet tillbaka till avsändaren med en notering om att ditt konto är fullt.

1. Du har valt att spara e-post på servern i ditt e-postprogram (t ex Outlook). Det medför att kontot kan bli fullt. För att åtgärda detta ändrar du inställningarna så kontot töms efter varje gång du hämtat e-post, eller att kontot töms med en kortare intervall.

2. Du skickar och tar emot e-post via webmailen. E-post som du skickar sparas i skickat-mappen och e-post du tar bort hamnar i mappen för deleted items. Dessa e-postmeddelanden tar upp av ditt totala utrymme. Ta bort dessa meddelanden för att lösa problemet.