2011

[ besökare online ]
Vi hjälper Dig att förmedla Ditt budskap.


Huvudsakligen använder vi trycksaker och Internet som kreativa redskap.


Vi har hög kompetens när det gäller trycksaksproduktion, grafisk formgivning och webbdesign.


Informativas kärnverksamhet består i att fungera som en produktionsresurs åt företag, myndigheter och organisationer i deras interna och externa kommunikationsarbete. Informativa levererar sammanhang, innehåll och form.


Framgångsrik kommunikation bygger på ett gediget hantverks- och kommunikationskunnande, men framför allt på förståelsen av och insikten i kundens affär. Vår kompetens är att med effektiv kommunikation öka våra kunders lönsamhet.Tjänster som Informativa erbjuder innefattar bland annat:


journalistisk totalproduktion av tidningar / trycksaker

projektledning / produktionsstyrning

textproduktion / bearbetning / översättning

grafisk formgivning / originalframställning

pressbearbetning / pressmeddelanden

produktion och underhåll av webbsidor

produktion av presentationsmaterial

upphandling av repro/tryck/distribution

Formgivning av logotyper och företagets profilprogram:
8 Logotyper, visitkort, brevpapper, kuvert, informationsamaterial, hemsidor, 8 8 skyltar och bilreklam.