2011

[ besökare online ]Reklam

Vi skapar logotyper och grafiska profiler.

Grafisk profil
En grafisk profil, innebär att man fastställer företagets grafiska utseende.

— Det viktigaste är naturligtvis företagets logotype och hur den ska användas i olika sammanhang och i tryck med olika antal färger.

— Skyltar, bilreklam, brevpapper, kuvert, fakturor, visitkort, offertmappar, säljpärmar etc. bör ha ett enhetligt utseende.

— Det är vanligt att man fastställer hur företagets skrivelser ska utformas med marginaler, radavstånd och typsnitt, för att företagets skrivelser ska ha ett enhetligt utseende, oavsett från vilken befattningshavare de skickas.
Broschyrer, företags- och produktpresentationer har vi stor erfarenhet av, liksom annonser och säljbrev.Behöver du endast hjälp att trycka upp brevpapper, kuvert, vititkort — så ordnar vi naturligtvis det.
Tryck på olika reklamprodukter.